Telefonos Vevőszolgálat Adatakezelési Tájékoztatója

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT


Telefonos vevőszolgálat
Az AQUALING Ipari, Fővállalkozói, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1117 Budapest,
Hunyadi János út 4.) telefonos vevőszolgálatot biztosít – továbbiakban Társaság – Fogyasztók és
Szervezetek (természetes személyek és gazdasági társaságok) közötti hiteles tájékoztatás, a
forgalmazott termékekkel, a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, az érdemi ügyintézés
céljából.


A Társaság adatkezelőnek minősül a telefonos vevőszolgálaton a hívások rögzítése kapcsán.


A telefonos vevőszolgálat telefonszámai:


• Aqualing termékek, szolgáltatások: +36 1 445 4411
• Bestway termékek, szolgáltatások: +36 80 204 624


A telefonos vevőszolgálat nyitvatartási ideje:


• Hétfő - Péntek: 08:00 - 15:30


• Munkaidő után, hétvégén, ünnepnapokon: üzenetrögzítő


o Az üzenetrögzítőn keletkezett hívások feldolgozása a munkaszüneti napot követő
első munkanapon történik meg.


A Társaság telefonszáma viszonteladói, nagykereskedés és egyéb, nem fogyasztói ügyintézés
céljából: +36 1 206 5600


A hangfelvétel készítésének jogalapja a Társaság jogos érdeke a Fogyasztók és Szervezetek
irányába a teljesítési szerződési kötelezettségek, szolgáltatások teljesítése, valamint a hiteles
információk nyújtása az érintett Fogyasztó és Szervezetek előzetes tájékoztatásával a
hangfelvétel készítésének tényéről.


A Társaság a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében a teljesítési szerződési
kötelezettségek, szolgáltatások teljesítéséhez szükséges ideig kezeli a hangfelvételt. A
hangfelvétel egyedi azonosítószámmal rendelkezik, és öt évig megőrzésre kerül egy elektronikus,
biztonságos tárhelyen.


A Társaság a telefonos vevőszolgálat hívás fogadási rendszerében – IVR – a kapcsolás létrejötte
előtt, gépi hangbemondással tájékoztatja az érintett Fogyasztót/Szervezet képviselőjét a
hangfelvétel készítéséről és az adatkezelési nyilatkozat elérhetőségi helyéről.


A hangkapcsolat létrejötte után a Társaság munkatársa a rögzített beszélgetés egyedi
azonosítójáról, illetve a rögzített beszélgetés megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatosan tájékoztatja az érintett Fogyasztót/Szervezet képviselőjét. A Fogyasztó/Szervezet
képviselője kérésére az adott hangfelvételről egy alkalommal ingyenesen a Társaság másolatot
készít, melyet elektronikus úton a rendelkezésre bocsát.

Az adatkezelés célja


Az érintett Fogyasztó (vevő/ügyfél), Szervezet esetében képviselő, illetve a termékek, szolgáltatás
iránt érdeklődők számára a telefonos vevőszolgálaton keresztül történő ügyintézés, illetve hiteles
információ nyújtás, a reklamáció, panasz rögzítése és kezelése, a Társaság jogainak
érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, valamint
minőségbiztosítás.


Az adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a
továbbiakban: Fgytv.)


A kezelt adatok köre
Az érintett Fogyasztó (vevő/ügyfél) illetve Szervezet esetében a képviselő neve, e-mail címe,
telefonszáma, a hívás azonosítószáma, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, az ügy egyedi
azonosító száma, valamint a hívó és az ügyintéző hangja, és az érintett által megadott
információk.


Adatkezelés időtartama
A telefonos vevőszolgálaton rögzített hangfelvételeket a Társaság által megbízott Adatfeldolgozó
a rögzítéstől számított 5 évig elektronikus tárhelyen, biztonságosan megőrzi, illetve az érintett
hozzájárulásának visszavonásáig a Társaság kezeli azt.


Érintett
Érdeklődő/Fogyasztó (ügyfél/vevő - természetes személy), Szervezet (gazdasági társaság)
megbízottja, aki a telefonos vevőszolgálaton keresztül termékekkel, szolgáltatással, kapcsolatos
információk, és konkrét ügyintézés céljából kapcsolatot vesz fel a Társasággal.

További adatfeldolgozó:

Név: Arenim Technologies Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
Adatfeldolgozói feladat: telefonos vevőszolgálat üzemeltetéshez szükséges call center software
nyújtása, hangrögzítés, archiválás